[1]
Łukasz D. Dąbrowski, „Zastosowanie art. 321 k.p.c. w sprawach odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej”, IN, t. 10, nr 4, s. 157–169, grudz. 2016.