[1]
J. Kosonoga-Zygmunt, „Orzekanie kar nieizolacyjnych zamiast kary pozbawienia wolności (art. 37a k.k.)”, IN, t. 10, nr 4, s. 133–143, grudz. 2016.