[1]
D. Gil, „Prawo do obrony w świetle ostatnich nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – zagadnienia wybrane”, IN, t. 10, nr 4, s. 120–132, grudz. 2016.