[1]
Jacek, „Skład sądu na rozprawie głównej”, IN, t. 10, nr 4, s. 83–101, grudz. 2016.