[1]
Bożena, „Skuteczność prawa do skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w toku postępowania karnego oraz w warunkach izolacji więziennej ”, IN, t. 10, nr 4, s. 62–65, grudz. 2016.