[1]
Ryszard A., „Przegląd Uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego za 2014 r.”, IN, t. 10, nr 3, s. 357-378, wrz. 2016.