[1]
Natalia, „Rola agencji regulacyjnych w tworzeniu europejskiej kultury administracyjnej na przykładzie unijnej agencji nowego typu – Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych”, IN, t. 10, nr 3, s. 329–346, wrz. 2016.