[1]
Ślebzak i Jacek, „Odpowiedzialność płatnika składek za obliczanie, potrącanie i przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne”, IN, t. 10, nr 3, s. 274–300, wrz. 2016.