[1]
Remigiusz, „Prawo niesprzeczności jako istota tzw. znamion negatywnych typu czynu zabronionego pod groźbą kary (uwagi na marginesie art. 192 § 1 k.k. )”, IN, t. 10, nr 3, s. 121–135, wrz. 2016.