[1]
Rafał, „Charakter prawny kryteriów wyboru projektów unijnych”, IN, t. 10, nr 3, s. 109–120, wrz. 2016.