[1]
Tomasz, „Treść i elementy kształtujące karę ograniczenia wolności”, IN, t. 10, nr 3, s. 64–76, wrz. 2016.