[1]
P. Sadowski, „Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października”, IN, t. 14, nr 1, s. 179–193, grudz. 2020.