[1]
D. Czerwińska, „Uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego jako cel procesu karnego w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”, IN, t. 14, nr 1, s. 79-94, grudz. 2020.