[1]
M. Sobota i B. Jawecki, „Prawne aspekty procedury określenia opłaty za usługi wodne w nowym prawie wodnym”, IN, t. 13, nr 4, s. 114–134, grudz. 2019.