[1]
W. Dzierżanowski, „Zasada jawności w postępowaniu o udzielenie zamówienia a ochrona prawa do prywatności”, IN, t. 13, nr 3, s. 210–222, wrz. 2019.