[1]
A. Drozdek, „Prawo do zwrotu podatku akcyzowego a zapewnienie szczelności systemu podatkowego w drodze wykładni prawa”, IN, t. 13, nr 3, s. 177–194, wrz. 2019.