[1]
M. Błoński, „Prawne i ekonomiczne aspekty systemu ochrony zdrowia we Francji i w Wielkiej Brytanii”, IN, t. 13, nr 3, s. 134–153, wrz. 2019.