[1]
B. Stefańska, „Typy kwalifikowane przestępstw przeciwko mieniu ze względu na właściwości przedmiotu czynności wykonawczej”, IN, t. 13, nr 3, s. 17-32, wrz. 2019.