[1]
K. Bielski i P. Szustakiewicz, „Ordynator jako osoba pełniąca funkcję publiczną w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej”, IN, t. 13, nr 2, s. 194-206, cze. 2019.