Kwiatkowski, Z. (2017) „Procedural consequences of the violation of common courts’ competence in criminal proceedings”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 11(2), s. 112–125. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/920 (Udostępniono: 15 lipiec 2024).