Kolendowska-Matejczuk, M. (2015) “Wykorzystanie DNA w poszukiwaniu osób zaginionych w świetle nowelizacji ustawy o Policji”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 9(4), pp. 66-78. Available at: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/416 (Accessed: 23April2021).