Zimna, M. (2015) “Kształtowanie się instytucji obrony obligatoryjnej w świetle ostatnich zmian kodeksu postepowania karnego”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 9(4), pp. 32-47. Available at: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/414 (Accessed: 23April2021).