Zaleśny, J. (2015) “Prawo UE i porządek konstytucyjny państw członkowskich. Problemy konkurencji i wzajemnych relacji - recenzja”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 9(4), pp. 209-213. Available at: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/413 (Accessed: 23April2021).