Szymański, K. (2015) “Przesłanki rezygnacji z postępowania konsultacyjnego (art. 17 Prawa telekomunikacyjnego)”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 9(4), pp. 134-144. Available at: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/410 (Accessed: 23April2021).