Dąbrowski, R. (2015) “Ustalanie stanu faktycznego w procesie cywilnym w świetle zmian obowiązujących od dnia 3 maja 2012 roku na przykładzie art. 207 k.p.c.”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 9(4), pp. 118-133. Available at: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/409 (Accessed: 23April2021).