Głogowska, M. (2015) „Obiektywne różnicowanie pracowników a sprawy z zakresu dyskryminacji płacowej ze względu na płeć”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 9(3), s. 85-105. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/406 (Udostępniono: 28listopad2022).