Wąsek-Wiaderek, M. (2015) „Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego «kreujących» środek odwoławczy w postepowaniu karnym: analiza wykonania wyroku w sprawie K 30/11 przez sądy orzekające w sprawach karnych”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 9(3), s. 31–55. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/403 (Udostępniono: 20 kwiecień 2024).