Kosonoga, J. (2015) „Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2014 r., III KZ 15/14”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 9(3), s. 201–209. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/401 (Udostępniono: 18 kwiecień 2024).