Stefański, R. (2015) „Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń za 2014 r”., Ius Novum. Warszawa, Poland, 9(3), s. 153–189. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/399 (Udostępniono: 20 kwiecień 2024).