Szczepanik, R. (2015) „Projekt ustawy «Przepisy ogólne prawa administracyjnego» widziany okiem cywilisty”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 9(3), s. 129–152. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/398 (Udostępniono: 20 kwiecień 2024).