Olszówka, M. (2013) „Konstytucyjny paradygmat aktu prawa wewnętrznego”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 7(2), s. 93-120. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/224 (Udostępniono: 29listopad2023).