Wolniaczyk, K. (2013) „Konferencja na temat: "Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w świetle orzecznictwa naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego"”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 7(2), s. 240-246. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/220 (Udostępniono: 9grudzień2023).