Wyrembak, J. (2013) „Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 stycznia 2013 roku V ACa 730/13”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 7(2), s. 211–219. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/217 (Udostępniono: 21 maj 2024).