Stefański, R. (2013) „Przegląd uchwał Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2012 r”., Ius Novum. Warszawa, Poland, 7(2), s. 174–210. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/216 (Udostępniono: 21 czerwiec 2024).