Stefański, R. (2013) „Przegląd uchwał Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego procesowego za 2012 r.”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 7(2), s. 174-210. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/216 (Udostępniono: 9grudzień2023).