Szczepańska, I. (2013) „Rozwiązania o charakterze prorodzinnym w polskiej konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 7(2), s. 143-173. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/215 (Udostępniono: 9grudzień2023).