Sobczak, J. (2013) „Kształtowanie się przestępstw przeciwko środowisku.”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 7(2). Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/212 (Udostępniono: 29listopad2023).