Zgoliński, I. (2013) „Właściwości sądu w postępowaniu klauzulowym: uwagi na kanwie art. 3 § 1 k.k.w”., Ius Novum. Warszawa, Poland, 7(1), s. 81–89. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/210 (Udostępniono: 24 lipiec 2024).