Filek, B. (2013) „Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 7 października 2011 r., II AKa 366/11”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 7(1), s. 199–209. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/206 (Udostępniono: 18 lipiec 2024).