Kosonoga, J. (2013) „Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 31 maja 2010 r., II AKa 103/10”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 7(1), s. 192–198. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/205 (Udostępniono: 15 lipiec 2024).