Buonocore, C. (2013) „Usługi publiczne świadczone w interesie gospodarczym: między liberalizacją a ochroną interesu publicznego”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 7(1), s. 179–191. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/204 (Udostępniono: 15 lipiec 2024).