Sadowski, P. (2013) „Imigracja do Zjednoczonego Królestwa po II wojnie światowej w świetle zmian brytyjskiego prawa o cudzoziemcach”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 7(1), s. 163–178. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/203 (Udostępniono: 15 lipiec 2024).