Cebera, A. (2023) „Nowa procedura doręczeń elektronicznych w postępowaniu administracyjnym”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 17(2), s. 158–180. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1371 (Udostępniono: 15 czerwiec 2024).