Sekuła-Leleno, M. (2023) „Przedstawienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości w postępowaniu cywilnym ”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 17(2), s. 140–157. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1370 (Udostępniono: 24 lipiec 2024).