Tużnik, M. R. (2023) „Postępowanie mandatowe w świetle projektowanych zmian w Kodeksie karnym skarbowym”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 17(2), s. 63–74. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1366 (Udostępniono: 24 czerwiec 2024).