Walencik, D. (2023) „Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2022 r., sygn. akt III OSK 2273/21”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 17(1), s. 130–144. doi: 10.26399/iusnovum.v17.1.2023.8/d.walencik.