Doroszewska-Chyrowicz, K. (2023) „Kryteria pierwszeństwa udzielania pomocy medycznej a ochrona godności człowieka ”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 17(1), s. 93–111. doi: 10.26399/iusnovum.v17.1.2023.6/k.doroszewska-chyrowicz.