Hrynicki, W. M. (2023) „Przyczyny uzasadniające niezałatwienie w terminie sprawy administracyjnej ”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 17(1), s. 76–92. doi: 10.26399/iusnovum.v17.1.2023.5/w.m.hrynicki.