Borski, M. (2023) „Wsparcie gospodarstw domowych w związku ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej – próba oceny przyjętych rozwiązań normatywnych ”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 17(1), s. 54–75. doi: 10.26399/iusnovum.v17.1.2023.4/m.borski.