Poniatowski, P. (2023) „Odpowiedzialność karna za uwolnienie (się) osoby prawnie pozbawionej wolności w prawie niemieckim, szwajcarskim, austriackim i w prawie Księstwa Liechtenstein ”, Ius Novum. Warszawa, Poland, 17(1), s. 40–53. doi: 10.26399/iusnovum.v17.1.2023.3/p.poniatowski.