Kąkol, C. (2022) „Nowe ujęcie przesłanek pozbawienia praw publicznych w Kodeksie karnym z 1997 r”., Ius Novum. Warszawa, Poland, 16(4), s. 7–22. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1333 (Udostępniono: 29 luty 2024).